loader image

Kvalitatīva dažādības vadība ir iespējama vien tad, ja to atbalsta un ar to saistītos procesus izprot visa vadība, jo tieši vadītāji ir jaudīgākie dažādības vēstneši savās organizācijās. Par to praksē ir pārliecinājies ne viens vien uzņēmums, tostarp “Hestio”, kurš nodrošina mūsdienīgas un ilgtspējīgas darba vides izveidei nepieciešamos pamata risinājumus – sākot ar rakstāmrīkiem un biroja tehniku un beidzot ar gardu kafiju. Kas ir būtiski – uzņēmums aktīvi izmanto savu produkciju arī savas darba vides labiekārtošanā.

Apzinoties, ka darbinieku labbūtība, bet līdz ar to arī efektivitāte un produktivitāte, neaprobežojas tikai ar fizisko darba vidi – tikpat nozīmīga loma ir mikroklimatam, “Hestio” vadība šobrīd mērķtiecīgi integrē uzņēmuma darbībā dažādības un iekļaušanas principus. Pirmais oficiālais pierādījums tam jau ir – nule kā iegūts statuss “Ģimenei draudzīga darba vieta”.

“Šis ir pirmais, bet noteikti ne pēdējais apliecinājums mūsu centieniem veidot atvērtu, iekļaujošu darba vidi! Esam nonākuši tajā punktā, kad visas vadības līmenī apzināmies, ka tieši darbinieku labbūtība ir atslēga tam, lai uzņēmums varētu veiksmīgi strādāt, augt un attīstīties. Ka dažādības vadība un diskriminācijas novēršana ir svarīga ne vien mūsu darbiniekiem, bet arī klientiem,” uzsver “Hestio” klientu servisa vadītāja Jana Jarinovska, kura uzņēmumā strādā jau 12 gadus. “Šķiet, izpratnes gūšana par to, ar kādiem jautājumiem uzņēmumam vēl ir jāstrādā, lai izveidotu patiesi iekļaujošu darba vidi un kultūru, ir viens no mūsu komanda lielākajiem un nozīmīgākajiem sasniegumiem ceļā uz mērķi.”

Viņas skatījumā mācības “Skatu Punkti” būtu jāapmeklē ikvienam, īpaši vadītājiem, jo tās pilnībā attaisno savu nosaukumu. Proti, pateicoties dažādo dalībnieku, pieredzējušo ekspertu un īpašo viesu kvalitatīvajai mijiedarbībai, to dalībniekiem tiek nodrošināta iespēja paraudzīties uz ikdienišķām situācijām savādāk nekā ierasts un pamanīt lietas, kurām ikdienas dunā bieži netiek pievērsta uzmanība. Lietas, kas var mums atklāt jaunas, vēl nebijušas perspektīvas gan personīgajai un profesionālajai izaugsmei, gan arī biznesa attīstībai.

Uzņēmuma "Hestio" klientu servisa vadītājas Janas Jarinovskas portreta foto, ko papildina viņas atziņa par to, ka mācības "Skatu Punkti" ļauj labāk izprast cilvēkus, viņu uzvedību noteiktās situācijās un saskatīt jaunas personīgās, profesionālās un biznesa izaugsmes iespējas.

“Pati pārstāvu LGBT+ kopienu, līdz ar to šķiet, ka manas zināšanas par diskriminācijas riskiem, to mazināšanas veidiem ir labas. Tomēr arī es mācībās guvu daudz vērtīgu atziņu. Piemēram, man kā vadītājai neatsverama pieredze bija iespēja paskatīties uz dažādības vadības un diskriminācijas jautājumiem no darbinieku skatu punkta. Šobrīd izprotu savus kolēģus labāk un spēju atrast labākus, efektīvākus veidus, kā ar viņiem runāt par dažādību,” norāda Jana. “Aicinu ikvienu izmantot šo iespēju atklāt to skatu punktu, kurā viņš vai viņa ir šobrīd! Pārliecinieties, ka tas jūs neierobežo un nepieciešamības gadījumā mainiet to!”