loader image

Lai nodrošinātu veiksmīgu dažādu cilvēku interešu pārstāvību, mūsdienās ar likumu pantu un normatīvo aktu pārzināšanu vien nepietiek. Piemēram, ar diskrimināciju saistītajos gadījumos ļoti nozīmīga loma ir spējai gan izprast dažādību, gan arī kvalitatīvi (un pārliecinoši) izskaidrot ar to saistītos aspektus citiem. Tāpēc dažādības mācības “Skatu Punkti” līdz šim apmeklējuši arī vairāki juristi un advokāti, tostarp zvērinātu advokātu biroja “COBALT” speciālisti, kuriem ikdienā bieži nākas diskutēt ar klientiem, partneriem u.tml. par dažādības vadības jautājumiem.

“COBALT” jau vairākus gadus ļoti mērķtiecīgi strādā pie tā, lai attīstītu iekļaujošu vidi un kultūru ne tikai savā uzņēmumā, bet arī sabiedrībā kopumā. Ne vienmēr ir viegli atrast jaunus virzienus un instrumentus dažādības veicināšanai. Tāpēc, lai pilnveidotu savas zināšanas un smeltos iedvesmu jaunām idejām “COBALT” speciālisti aktīvi iesaistās dažādās mācībās un pasākumos, kas veltīti dažādībai.

Zvērinātu advokātu biroja "COBALT" biznesa attīstības vadītājas Janas Norveles portreta foto, ko papildina komentārs par to, ka atvērtība dažādībai ne vien veicina empātiju, bet arī rada jaunas, perspektīvas idejas biznesa attīstībai.

Piemēram, šoruden iespēju iepazīt dažādību plašāk un niansētāk izmantoja “COBALT” biznesa attīstības vadītāja Jana Norvele, kurai, pildot savus tiešos darba pienākumus, ik dienu sanāk komunicēt ar ļoti dažādiem cilvēkiem – gan kolēģiem, gan klientiem, gan sadarbības partneriem. Pieredze rāda, ka atrast īsto pieeju katram nav viegli. Vienlaikus tā nav arī neiespējamā misija. Mācību programmā augstākā līmeņa vadītājiem “Skatu Punkti: IEGUVUMI” gūtās zināšanas šo misiju ir padarījušas daudz vienkāršāku.

“Šobrīd “rāmis”, kurā līdz šim biju ielikusi dažādības tēmā, sāk zaudēt manis pašas noteiktās robežas, jo pēc dalības mācībās esmu pamainījusi savu fokusu,” atzīst J.Norvele. “Dažādību veido tik daudzas cilvēku prasmes, raksturi, intereses, spējas, pārliecības un idejas, ka ļoti nozīmīga loma ir gan atvērtībai, gan arī spējai klausīties un saprast dzirdēto, kvalitatīvi mijiedarboties, jo tikai tā iespējams paņemt no katra vērtīgāko. Šāda pieeja ne vien veicina empātiju, bet arī ļauj brīvāk sarunāties, dalīties viedokļos un radīt jaunas, perspektīvas idejas biznesa attīstībai un ne tikai!”