loader image

Mācību programma

Ieguvumi

 

Mācību mērķis:

“Skatu Punkti: Ieguvumi” ir bezmaksas dažādības vadības mācības, kas paredzētas organizāciju augstākā līmeņa vadītājiem. To laikā paredzēts pilnveidot spējas un iemaņas dažādības vadības prasmju izmantošanā ar mērķi veicināt izpratni un paaugstināt kompetenci par diskriminācijas novēršanas, dažādības vadības un iecietības jautājumiem, kā arī attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo un dažādo, īpašu uzmanību pievēršot sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu aspektiem, īpaši, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu aspektiem (dzimums, vecums, invaliditāte, seksuālā orientācija, etniskā, rases vai reliģiskā piederība, patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss). Pasākuma laikā tiks sniegta individuāla izaugsmes pieredze un teorētiskas zināšanas, kas atbalstīs Jūs dažādības vadības praksē Jūsu organizācijā.

Mērķauditorija:

Mācību programmas dalībnieki ir darba devēju augstākā līmeņa vadītāji ar vismaz 5 vai vairāk pakļautībā esošiem darbiniekiem – uzņēmumu augstākā līmeņa vadītāji, valsts pārvaldes vai pašvaldību iestāžu vadošās amatpersonas, biedrību vai nodibinājumu vadītāji.

Mācību ieguvumi:

Zināšanas par to, kas ir dažādība un tolerance, prasme atpazīt situācijas, kas saistītas ar dažādību, toleranci.

Zināšanas gan par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto mērķa grupu aspektiem kopā (personu grupas, kuras pakļautas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pēc dzimuma, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas, etniskās, rases vai reliģiskās piederības, kā arī patvēruma meklētāji un personas, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu), gan atsevišķi par katru mērķa grupu;

Zināšanas un izpratne par to, kāpēc iecietība un dažādības vadība ir svarīga biznesā, kādi ir ieguvumi organizācijai.

Apzināti dažādības, tolerances ieguvumi un izaicinājumi, kas ir konkrētā mācību dalībnieka organizācijā, identificējot tālākās rīcības, lai veidotu iekļaujošu darba vidi.

Dace Helmane: 29110260
Jānis Gredzens: 29454257

Šī tīmekļvietne veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.