loader image

Mācību programma

Cieņa

 

Mācību mērķis:

 

“Skatu Punkti: Cieņa” ir bezmaksas dažādības vadības mācības organizāciju darbiniekiem. 

To laikā paredzēts veicināt izpratni un paaugstināt kompetenci par pretdiskriminācijas, dažādības vadības un iecietības jautājumiem, kā arī attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo/ svešo/dažādo, īpaši, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu aspektiem (dzimums, vecums, invaliditāte, seksuālā orientācija, etniskā, rases vai reliģiskā piederība, patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss). Pasākuma laikā tiks sniegta individuāla izaugsmes pieredze un teorētiskas zināšanas, kas atbalstīs Jūs dažādības vadības praksē Jūsu organizācijā.

 

Mērķauditorija:

 

Mācību programmas dalībnieki ir valsts pārvaldes, pašvaldību iestāžu, biedrību vai nodibinājumu un uzņēmumu darbinieki.

 

Mācību ieguvumi:

 

Zināšanas par to, kas ir dažādība un tolerance, prasme atpazīt situācijas, kas saistītas ar dažādību/toleranci.

Zināšanas gan par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto mērķa grupu aspektiem kopā (personu grupas, kuras pakļautas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pēc dzimuma, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas, etniskās, rases vai reliģiskās piederības, kā arī patvēruma meklētāji un personas, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu), gan atsevišķi par katru mērķa grupu;

Zināšanas un izpratne par to, kāpēc iecietība un dažādības vadība ir svarīga darba devējiem, kādi ir ieguvumi uzņēmumam/ institūcijā/ organizācijā.

Zināšanas un izpratne par katra individuālo lomu un iespējām sekmēt iekļaujošas darba vides izveidi;

Definēta viena individuāla iniciatīva, rīcība, ko mācību dalībnieks varētu veikt, lai palīdzētu veidot iekļaujošu darba vidi.

Dace Helmane: 29110260
Jānis Gredzens: 29454257

Šī tīmekļvietne veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.