loader image

Līdzšinējā pieredze liecina, ka mācību programma “Skatu Punkti” iedvesmo ļoti pozitīvām pārmaiņām. Ne vienam vien dalībniekam tā ir kalpojusi par nopietnu stimulu pārskatīt savu vērtību sistēmu. Taču teju visi aktīvi izmanto jauniegūtās zināšanas praksē, attīstot aizvien jaunas iniciatīvas iekļaujošas darba vides un sabiedrības izveidei. Kas ir pozitīvi – daudzi mērķtiecīgi nes šīs zināšanas tālāk.

Domājams, par vienu no aktīvākajiem dažādības vērtību vēstnešiem Latvijas korporatīvajā vidē jau pārskatāmā nākotnē kļūs uzņēmuma “Circle K Business centre” Personāla administrācijas konsultants Uģis Zauerhagens. Pie kam, tas nav tikai tāpēc, ka viņš pēc dabas ir taisnības cīnītājs.

Ar dažādības vadību saistītie jautājumi jaunā vīrieša dienas kārtībā bija arī iepriekš, jo cilvēcība ir gan viņa paša, gan viņa darba devēja vērtību saraksta augšgalā. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Uģis ar lielu aizrautību iesaistījies pēc darbinieku iniciatīvas izveidotās grupas DIB jeb “Diversity. Inclusion. Belonging.” (latviešu val. – “Dažādība. Iekļaušana. Piederība.”) darbā, organizējot kolēģiem dažādības tēmai veltītas mācības un vieslekcijas. Tomēr tieši mācību “Skatu Punkti” laikā radusies apjausma, ka dažādības vadība ir viņa dzīves aicinājums – joma, kurā viņš vēlas stiprināt savu ekspertīzi vēl vairāk un vēl nopietnāk.

“Šīs mācības ir kā apslēpts dimants! Tās intensīvā, bet saistošā veidā izved dalībniekus no rāmjiem un liek pavērot gan darbiniekus, gan sabiedrību neierastāka skatu punkta. Vienlaikus nepiespiestā gaisotnē tiek diskutēts par tēmām, par ko daudzi labprātāk izvēlas klusēt: mobings, slēptā diskriminācija un citas dažādības nepieņemšanas formas. Es patiesi ceru, ka šo dimantu izdosies atklāt pēc iespējas lielākam Latvijas darba devēju skaitam, jo no tā iegūsim mēs visi!” uzsver Uģis.  

Uzņēmuma "Circle K Business centre" Personāla administrācijas konsultanta Uģa Zauerhagena portreta foto, ko papildina viņa komentārs par to, ka mācības "Skatu Punkti" intensīvā, bet saistošā veidā liek izkāpt no rāmjiem un paraudzīties uz cilvēkiem no jaunām, neierastām perspektīvām.

Par savu lielāko mācību ieguvumu viņš uzskata papildu motivāciju īstenot daudzveidīgas dažādības iniciatīvas, tā stiprinot iekļaujošu vidi savā darba vietā. Tāpat jaunais vīrietis ļoti novērtē tīklošanās iespējas starp līdzīgi domājošajiem jomas speciālistiem, jo viņa skatījumā kvalitatīva zināšanu un pieredzes apmaiņa ļauj atklāt jaunus saskarsmes punktus, veicinot jaunu, inovatīvu ideju rašanos.