loader image

Aviācija ir starptautiska un “vīrišķīga“ nozare, līdz ar to ir tikai likumsakarīgi, ka dažādība un ar to saistītie jautājumi ir tās uzņēmumu ikdiena. Tomēr nodarbināt dažādus cilvēkus ar atšķirīgām identitātēm ir tikai pirmais solis ceļā uz kvalitatīvu dažādības vadību. Pilnvērtīgi iekļaut viņus komandā, ļaujot izpaust savas identitātes, kā arī palīdzēt viņiem pieņemt citādo līdzcilvēkos, ir grūtākais un atbildīgākais uzņēmuma un vadītāja darbs, norāda Sanda Bergmane-Behmane, “AirBaltic“ biznesa partnere personālvadības jautājumos.

Pieredze rāda, ka apzināties šo izaicinājumu ir viena lieta. Taču prasmīgi rīkoties, lai to pārvarētu, – pavisam cita. Tāpēc “AirBaltic” ikdienā lielu vērību pievērš darbinieku izpratnes par dažādību, tās priekšrocībām veicināšanai. Ne velti šī ir viena no visplašāk pārstāvētajām organizācijām mācībās “Skatu Punkti“. Tomēr uzņēmums šīs mācības ir izmantojis ne tikai kā darbinieku mācību platformu. Tā pārstāvji ir arī dalījušies vērtīgos pieredzes stāstos par lielākajiem izaicinājumiem dažādības vadības jomā aviācijas nozarē.

Lidsabierības "AirBaltic" darbinieku foto. Attēlā redzamie cilvēki pārstāv ļoti dažādus dzimumus, vecumus, amatus, nacionalitātes u.tml. Foto papildina teksts par to, ka nodarbināt cilvēkus ar atšķirīgām identitātēm ir tikai pirmais solis ceļā uz dažādības vadību. Īpaši aviācijas nozarē, kas ir starptautiska un ļoti "vīrišķīga".

“Dalīšanās savā pieredzē par dažādības nozīmi, problemātiku un to veicinošajiem stereotipiem, kas sevišķi izplatīti aviācijas nozarē, ir ne vien darbinieku, bet arī paša uzņēmuma uzdevums. Tikai sadarbojoties, mēs varam padarīt darba vidi empātiskāku, kas ilgtermiņā pozitīvi atsauksies arī darbinieku motivāciju un darba rezultātiem,“ uzsver Sanda.

Viņa atklāj, ka pati, piedaloties mācībās “Skatu Punkti“, līdztekus plašākai izpratnei par dažādību un ar to saistītajiem problēmjautājumiem, guvusi arī praktiskas idejas iekļaujošas uzņēmuma darba vides nodrošināšanai. Dažas no tām jau tiek veiksmīgi īstenotas praksē.