loader image

Uzskats, ka ar dažādības vadību saistītie jautājumi ir aktuāli tikai uzņēmējiem, ir maldīgs. Mūsdienās tiem ir jābūt jebkura atbildīga, uz ilgtspējīgu attīstību orientēta darba devēja dienas kārtībā. Valsts un pašvaldību iestādes šajā ziņā nav izņēmums.

Piemēram, Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) valda pārliecība, ka daudzveidīgas un iekļaujošas darba vides radīšana ir ļoti nozīmīgs solis ceļā uz tās mērķi – organizācijas iekšējās kultūras izkopšanu. Tāpēc iestāde ikdienā nodrošina vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem darbiniekiem, cieņpilnu komunikāciju, kā arī sadarbību un darbinieku līdzdalību organizācijas procesos visos tās līmeņos.

Starp VIAA veiksmes stāstiem dažādības vadības jomā ir jāmin tās administrētās programmas, tostarp Erasmus+ izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā. Proti, viena no minētās programmas galvenajām prioritātēm 2021.-2027.gadu periodā ir iekļaušanas un daudzveidības nodrošināšana, iesaistot tās aktivitātēs arvien vairāk cilvēku ar ierobežotām iespējām, kas ir visnotaļ izaicinošs uzdevums. Lai to paveiktu, tiek darīts viss iespējamais, lai novērstu šādu iesaisti bremzējošos šķēršļus. Piemēram, šiem cilvēkiem konkrētās Erasmus+ programmas ietvaros tiek nodrošināts papildu finansiāls atbalsts. Tāpat tiek īstenoti dažādi informatīvi un izglītojoši atbalsta pasākumi organizācijām, nodrošināti elastīgāki mobilitātes projektu noteikumi, vienkāršota projektu īstenošanas sistēma u.tml.

Tomēr, kā norāda Dārta Akmens, kura ir atbildīga par Erasmus+ programmas iekļaušanas un daudzveidības prioritāti, ar šiem atbalsta mehānismiem vien nepietiek. Lai sekmīgi administrētu programmu, kas ietver tik ambiciozus iekļaušanas uzdevumus, ir nepieciešams vairot ikviena darbinieka izpratni par to, kā orientēties daudzveidībā un kādus efektīvus rīkus izmantot dažādības vadības procesu īstenošanā. Turklāt tas ir jādara nepārtraukti. Tieši šī apziņa viņu pamudināja pieteikties dažādības mācībām programmā “Skatu Punkti”, kurās gūta virkne vērtīgu atziņu.

Valsts izglītības attīstība aģentūras ekspertes Dārtas Akmens portreta foto, ko papildina komentārs par to, ka sekmīgas iekļaušanas pamatā ir darbinieku izpratnes veidošana par dažādības vadības principiem, kā arī efektīvākajiem to īstenošanas līdzekļiem.

“Dalība šajās mācībās, pirmkārt un galvenokārt, nostiprināja manu pārliecību par daudzveidības un iekļaušanas nozīmīgo lomu jebkuras organizācijas ilgtspējīgas attīstības veidošanā, kā arī sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto mērķa grupu problemātikas aktualitāti. Savukārt mācību laikā aplūkotie praktiskie piemēri un pieredzes stāsti pietuvināja patiesajai situācijai un aktuālajiem izaicinājumiem, ar ko Latvijā saskaras gan indivīdi, gan organizācijas,” norāda D.Akmens.

VIAA pārstāves skatījumā plašāka izpratne par šiem jautājumiem komandā ļaus jau tuvākajā laikā attīstīt iestādes ikdienas darbu vēl augstākā līmenī – atbilstoši dažādības vadības labās prakses principiem.