loader image

Piekļūstamības paziņojums

Sabiedrības integrācijas fonds saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 445) apņemas veidot savus digitālos resursus piekļūstamus ikvienam lietotājam.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Sabiedrības integrācijas fonda īstenoto dažādības mācību programmas “Skatu Punkti” tīmekļvietni https://skatupunkti.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršots digitālās vides piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM izstrādātās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 25.04.2023. Izvērtēšanu veica Sabiedrības integrācijas fonda sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Sarkanābola.

Tīmekļvietne atbilst MK noteikumiem Nr. 445 daļēji turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas MK noteikumos Nr. 445

  • Tīmekļvietnes izmantošanas iespējas ar TAB taustiņu ir ierobežotas.
  • Tīmekļvietnes navigācijā ir trūkumi, kas attiecināmi uz tās galvenes uzbūvi – tajā ir paredzēta informācijas meklēšanas funkcija, taču šī funkcija nav lietotājiem pieejama.
  • Tīmekļvietnes pamata struktūra nav izveidota korekti – kājenes daļa nav izmantota atbilstoši vispārpieņemtajiem standartiem. 
  • Lielai daļai tīmekļvietnes noformējumā izmantoto vizuālo elementu nav pievienotas to tekstuālās alternatīvas.
  • Atsevišķās tīmekļvietnes lapās nav ievērota virsrakstu hierarhija.
  • Atsevišķiem tīmekļvietnē publicētajiem audiovizuālajiem elementiem (video, prezentācijām) nav pieejamas satura alternatīvas.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: 

Piekļūstamības izvērtēšanas protokols 2023

Piekļūstamības alternatīvas

Tīmekļvietnē nedarbojas tastatūras vizuālā fokusa funkcija. To var iegūt, izmantojot palīglīdzekļus, piemēram, interneta pārlūka Chrome paplašinājumu Screen Reader.

Lai saņemtu citu šīs tīmekļvietnes saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Sabiedrības integrācijas fonda sabiedrisko attiecību vadītāju Ilzi Sarkanābolu: tālr. – (+371) 26265774, e-pasts: [email protected].

Atsauksmēm un saziņai

Ja Jūs konstatējat kādas ar šīs tīmekļvietnes piekļūstamību saistītas nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai Jums ir priekšlikumi tās satura un funkcionalitātes uzlabošanai, aicinām sazināties ar Sabiedrības integrācijas fonda sabiedrisko attiecību vadītāju Ilzi Sarkanābolu: tālr. – (+371) 26265774, e-pasts: [email protected].

Jums ir iespēja izmantot saziņai arī pastu. Šajā gadījumā aicinām adresēt vēstuli Sabiedrības integrācijas fonda Dažādības vadības nodaļai. Adrese – Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050.

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par šīs tīmekļvietnes piekļūstamību un funkcionalitāti ir atbildīgs Sabiedrības integrācijas fonds. Sūdzību un jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Sabiedrības integrācijas fonda sabiedrisko attiecību vadītāju Ilzi Sarkanābolu: tālr. – (+371) 26265774, e-pasts: [email protected].

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja vērsties ar sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsarga birojā.

 

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālr.: (+371) 67686768

E-pasts: [email protected] 

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija 

Ziņas par piekļūstamības paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.04.2023.

 

Dace Helmane: 29110260
Jānis Gredzens: 29454257

Šī tīmekļvietne veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.